خلاصه نویسی مقالات ISI ، دپارتمان علوم و مقالات مهندسی کامپیوتر